showroom.jpeg

Privacybeleid EV Auto Apeldoorn B.V.

Wanneer u bij ons een auto koopt, huurt of in onderhoud hebt, hebben we u gegevens nodig om ervoor zorgen dat we u optimaal van dienst kunnen zijn. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met u persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Wanneer u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze medewerkers

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind u op www.ev-auto.nl. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Inhoudsopgave:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
 • Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
 • Met wie worden uw gegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners?
 • Waar slaan wij uw gegevens op?
 • Hoe worden uw gegevens beveiligd?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
 • Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?
 • Vragen

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
EV Auto Apeldoorn B.V., gevestigd te Tweelingenlaan 4, 7324 AM Apeldoorn, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met ons, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw klantnummer zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons bedrijf, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u bij ons aanvragen doet voor een offerte, een zoekopdracht plaatst, een auto of onderdelen koopt of uw auto bij ons in onderhoud heeft of hebt gehad.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van aankoop, reparatieopdracht.
Wanneer u zaken met ons doet, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om voor aflevering zorg te dragen en om onderhoud, reparatie e.d. van uw auto te kunnen uitvoeren. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, adres, geboortedatum en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Uw gegevens in
Van u persoonlijk bewaren we de volgende gegevens: je naam, (woon-/ vestigings-) adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (wanneer u die hebt opgegeven), We bewaren ook de gegevens van de door u gekochte auto, (de onderhoudsgeschiedenis)

Gegevens voor marketing
Onze nieuwsbrief wordt naar u gemaild, u kunt zich hiervoor afmelden door op de bijgevoegde link te klikken.

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik.

Alleen met uw toestemming: met andere bedrijven
Alleen met uw toestemming delen wij uw gegevens met andere bedrijven. Dit kan voorkomen wanneer van uw auto de sleutel niet meer werkt. Om diefstal te voorkomen kan de sleutel allen worden bijgemaakt / ingelezen met uw toestemming en uw gegevens.

Hoe gaan wij om met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners?
Met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacybeleid ook voor onze verkooppartners. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende 7 jaar bewaren.

Waar slaan wij uw gegevens op?
Wij slaan uw gegevens op onze eigen server.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie
U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Recht op beperking
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om te verwijderen
U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. De meeste gegevens die wij bewaren zijn wij wettelijk verplicht.

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met ons op Tot slot heb u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Heeft u nog vragen hebt over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op. We helpen u graag.

Onze voordelen

 • Specialist in EV auto's
 • Ruime keuze in occasions
 • Diverse lease mogelijkheden
 • Eigen werkplaats, onderhoud aan alle merken
 • Uw boot, motor, camper of caravan ruilen wij ook in
Bovag
Rdc
Rdw
duurzaam
erkend
© EV-Auto Apeldoorn, powered by Automotivated