showroom.jpeg

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van de (hyper) links, zijn eigendom van EV Auto Apeldoorn. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EV Auto Apeldoorn. Deze toestemming is niet noodzakelijk voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door EV Auto Apeldoorn zorgvuldig samengesteld en regelmatig aangepast. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel EV Auto Apeldoorn alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is EV Auto Apeldoorn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van EV Auto Apeldoorn en zijn derhalve geen eigendom van EV Auto Apeldoorn. EV Auto Apeldoorn is selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. EV Auto Apeldoorn sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Onze voordelen

  • Specialist in EV auto's
  • Ruime keuze in occasions
  • Diverse lease mogelijkheden
  • Eigen werkplaats, onderhoud aan alle merken
  • Uw boot, motor, camper of caravan ruilen wij ook in
Bovag
Rdc
Rdw
duurzaam
erkend
© EV-Auto Apeldoorn, powered by Automotivated